Σήμερα, τέσσερα μόλις χρόνια μετά τη δημιουργία και τη στελέχωσή του, ο Οργανισμός επιτυγχάνει τον στόχο του, με μια εμπορική δραστηριότητα που, βασιζόμενη στους κανόνες του σύγχρονου marketing, δίνει στο ελληνικό κράτος ένα νέο επιχειρησιακό πρόσωπο.

Ήδη, εγκαινιάστηκαν και λειτουργούν 9 πωλητήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία ένα ηλεκτρονικό πωλητήριο που μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες και εκτός Ελλάδας.

Τα πωλητήρια του Ο.Π.Ε.Π., συνδυάζοντας υψηλή αισθητική χώρων και εντυπωσιακή ποικιλία προϊόντων, πιστών αντιγράφων και εφαρμογών εκθεμάτων των σημαντικότερων ελληνικών κρατικών μουσείων, δίνουν σε ξένους και Έλληνες την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους αναμνηστικά, που θα κάνουν την επίσκεψή τους στους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, κυριολεκτικά αξέχαστη!